ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์จะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563SCB Academy อาคาร SCB Park Plaza (East Tower) ชั้น 18
ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบเช้า (ตั้งแต่เวลา 09:00 ถึง 12:00 น.) และ รอบบ่าย (ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง 17:00 น.)

หมายเหตุ : ผู้เข้าสัมภาษณ์ทุกคนจะต้องกรอกแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น กรุณาเดินทางมายังสถานที่สัมภาษณ์ ก่อนถึงเวลานัดหมายอย่างน้อย 20 นาที

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์

  1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้น เพื่อใช้สำหรับการเข้าอาคาร หากน้อง ๆ ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนไม่สามารถเข้าอาคารได้
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด โดยถ่ายมาเฉพาะด้านหน้าบัตร เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตนในการเข้าสัมภาษณ์ โดยให้เขียนบนสำเนาว่า “ใช้สำหรับลงทะเบียนสัมภาษณ์ค่าย YWC18 เท่านั้น” เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมกับระบุวันที่ใช้สำเนาบัตรประชาชน (21 พฤศจิกายน 2563) ตัวอย่างไฟล์สำเนาบัตรประชาชน
  3. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ชุดนักศึกษา หรือ ชุดสุภาพ
  4. การบ้านและสิ่งที่กรรมการกำหนดไว้ โปรดอ่านรายละเอียดการบ้านและสิ่งที่กรรมการกำหนดไว้ให้ครบถ้วน หากต้องการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อประกอบการนำเสนอต่อคณะกรรมการ กรุณาเตรียมแบตเตอรี่และอินเทอร์เน็ตมาให้พร้อม เนื่องจากสถานที่สัมภาษณ์ไม่มีการจัดเตรียมไว้ให้
  5. Portfolio สามารถเตรียมมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ (โดยสาขา Web Design จะต้องนำมาทุกคน)
  6. กรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการสัมภาษณ์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

การเดินทางมาสัมภาษณ์

  1. รถประจำทาง สาย 104, 503 (ปอ.), 59, 63, 63 (ปอ.) ลงป้าย ป้ายรถประจำทาง ตึกช้าง 2
  2. รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีรัชโยธิน ทางออกที่ 1 หรือ 2
คำแนะนำ : ควรเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ หากเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล สามารถจอดรถได้ที่อาคาร SCB Park Plaza โดยมีค่าบริการชั่วโมงละ 100 บาท ซึ่งผู้เข้าสัมภาษณ์จะต้องชำระค่าที่จอดรถด้วยตนเอง

สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาสัมภาษณ์

สามารถแจ้งได้ใน Inbox ของเพจ Facebook : Young Webmaster Camp ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น

มีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

พี่ไตเติ้ล โทร. 085-952-6272
พี่มิว โทร. 085-254-5588
พี่ใบพลู โทร. 092-248-3162

โปรดเลือกสาขา

Thai Webmaster Association
depa
SCB Academy